Thiết kế APP Fiin – Vay tiền online

Thiết kế APP Fiin – Vay tiền online

VAY TIỀN THÔNG MINH – CHO VAY THÔNG THÁI

Fiin là ứng dụng kết nối Người vay tiền và Người cho vay online Uy tín hàng đầu.
Ứng dụng mô hình P2P LENDING để kết nối người cần vay tiền online với nhà đầu tư (người cho vay) trên môi trường mạng internet; thủ tục đơn giản, người vay có thể vay và nhận tiền ngay với lãi phí thấp; nhà đầu tư thu được lợi nhuận cao hơn các phương thức truyền thống.